1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2021 a platí pro objednávky a rezervace na webových stránkách www.prodejhub.cz (dále jen web Prodej hub). Vlastníkem webu Prodej hub je fyzická osoba Tomáš Kosňovský se sídlem Čeladná 734, 739 12, IČ 87768828, (dále jen Prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen Kupujících). Není li-uvedeno jinak, je v obchodních podmínkách pod pojmem "Kupní smlouva" myšlen písemný nebo elektronický dokument "Kupní smlouva" uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím při zahájení obchodní spolupráce. Prodávající dále prohlašuje, že dodržuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (zák.č. 101/2000 Sb.)

Předmětem transakce je zboží, které je uvedeno v nabídce na webu Prodej hub v dané chvíli zadávání objednávky nebo rezervace. Ceny veškerého sortimentu, které se nachází v nabídce Prodej hub jsou konečné.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Možnost odeslání rezervace je v průběhu roku neustále, kupující však musí počítat, že dostupnost zboží bude nejspíš až v aktuálním růstu daných lesních hub (7.-9. měsíc). Kvalitní české lesní houby jsou, kvůli stále se zmenšující rozloze našich lesů (kůrovcová kalamita aj.) nedostatkovým zbožím, proto doporučujeme včas rezervovat (šance dodání zboží se tak značně zvýší). Možnost odeslání objednávky bývá možné zpravidla, když dané houby aktuálně rostou, popřípadě když se dá předpokládat jejich růst v nejbližší době.

2.2. Veškeré objednávky či rezervace podané prostřednictvím webu Prodej hub jsou považovány za závazné. Podáním objednávky či rezervace kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.3. Objednávka či rezervace je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím ve formuláři.

2.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2.7. Vyplněním závazné objednávky či rezervace v rámci webu Prodej hub, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

3. DOPRAVA,EXPEDICE, PLATBA, REKLAMACE

3.1 Doprava a expedice:

Objednané či zarezervované zboží (sušené a nakládané houby) Vám bude dopraveno prostřednictvím spediční firmy Česká pošta. Po telefonické domluvě je možno i osobní dovoz.

Objednané či zarezervované zboží (čerstvé houby) je možno převzít pouze osobně po předchozí telefonické domluvě na adrese Čeladná 734, 739 12, nebo osobním dovozem na vaši adresu.

Zboží bude expedováno nejpozději do 10 dnů od obdržení objednávky, v případě rezervace až jakmile bude zboží skladem. V případě jakýchkoliv změn v dostupnosti lesních hub či jiných neobvyklých situací, budete včas informováni telefonicky nebo e-mailem.

3.1 Platba a cena dopravy:

Doprava Česká pošta, platba převodem dle platného sazebníku ČP
Doprava Česká pošta, platba na dobírku dle platného sazebníku ČP
Osobní odběr po dohodě zdarma
Osobní dovoz po dohodě dle lokality (100-500,- Kč)

Bankovní účet pro platbu převodem u České spořitelny a.s.: 1827118183/0800

Při využití možnosti osobního odběru Vám nebude účtován žádný poplatek. Vyzvednout objednané zboží lze pouze po telefonické domluvě na adrese:

Čeladná 734
739 12, Čeladná

3.3. Reklamace:

Případné reklamace budou vyřízeny neodkladně telefonicky nebo e-mailem.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku či rezervaci, nebo její část v případě, že lesní houby, kvůli nepříznivým přírodním podmínkám nebudou růst a nebude tak možné zboží kupujícímu dodat. V takovém případě bude kupující kontaktován a bude mu nejspíš nabídnuta alternativa ve formě jiných druhů hub.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen podle sezónní dostupnosti lesních hub. Tato změna ceny může být maximálně +/-20% rozdílu ceny v učiněné objednávce či rezervaci.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webu Prodej hub prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky či rezervace kupujícím.

5.2. Odesláním elektronické objednávky či rezervace kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky či rezervace, jakož i platnou cenu objednaného či rezervovaného zboží (včetně přepravného) započítanou v dokončené objednávce či rezervaci webu prodej hub, popřípadě sděleno prodávajícím. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.

5.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami a Občanským zákoníkem.